Postup proti kartelu nákladných automobilov

REGISTRÁCIA
Amö Logo
BGL Logo 
Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung e.V.
DSLV Logo 
Bundesverband Spedition und Logistik
BWVL Logo

Posledná šanca vo veciach kartelu nákladných automobilov –
konanie proti Scania s Truck ReClaim a kanceláriou Hausfeld

Väčšina špedičných a logistických podnikov sa vďaka skoršiemu spoločnému konaniu už zaoberala otázkou, či uplatnia náhradu škody voči tzv. kartelu nákladných automobilov.

Kto sa ešte doteraz neaktivizoval, pre toho to naposledy vyzeralo zle. Pretože už niekoľko rokov sa v Nemecku nemohli prakticky uplatniť žiadne nové nároky voči kartelu nákladných automobilov. Bolo príliš veľké riziko, že nároky sú už premlčané. Teraz je avšak ešte raz šanca na náhradu pre všetkých tých, ktorí sa doteraz neaktivizovali.


Prečo môžeme teraz predsa ešte uplatniť nároky?

Výrobcovia nákladných automobilov MAN, Daimler, Volvo/Renault, Iveco a DAF priznali svoju účasť na karteli v rámci tzv. settlement s EÚ-komisiou. Jedine Scania sa na tomto porovnaní nezúčastnila a išla proti rozhodnutiu o peňažnej pokute pred európske súdy. Dňa 1. februára 2024 sa teraz Európsky súdny dvor nakoniec rozhodol, že Scania bude náležite potrestaná za účasť na karteli nákladných automobilov peňažnou pokutou vo výške cca 880 mil. eur. Tým je právoplatne stanovené, že Scania bola zúčastnená na karteli a že ručí za všetky škody, ktoré týmto spôsobila. Zatiaľ čo súdnemu konaniu, o ktoré sa usilovala Scania bolo zabránené premlčaním nárokov voči Scania – teda nebeží ďalej.

Konkrétne to znamená: Hoci nároky voči iným účastníkom kartelu pokiaľ možno sú už premlčané, môžu sa ešte dnes uplatniť všetky nároky voči Scania – je jedno, či ide o nákladné automobily Scania alebo nákladné automobily značky MAN, Daimler, Volvo/Renault, DAF alebo Iveco. Či a v akej výške sa dá realizovať nárok na náhradu škody, je možné ťažko prognózovať. Ale náhrada škody medzi piatimi a pätnástimi percentami obstarávacej hodnoty a tým niekoľko tisíc eur na nákladný automobil vrát. úrokov je realistická.


Spoločne sme silní – prečo má zmysel spojenie nárokov

Presadenie nárokov na náhradu škody v dôsledku kartelu je zdĺhavá, komplexná a drahá záležitosť. Toto objasňujú už bežiace konania na náhradu škody v dôsledku kartelu voči kartelu nákladných automobilov, ktorých vyhliadky na úspech sú síce ako predtým dobré, ale z časti bežia už od roku 2017 bez toho, aby bol v dohľade koniec. Výrobcovia nákladných automobilov neľutujú žiadne náklady, aby súdne konania skomplikovali a ženú náklady do výšky. Zvlášť získanie súdnych znaleckých posudkov trvá často roky a je sprevádzané prehnanými právnicko-ekonomickými diskusiami. Z tohto hľadiska je dôležité postupovať so skúseným tímom z ekonómov a právnikov. Spojenie nárokov a solídne financovanie konania umožňujú jednať s účastníkmi kartelu vo výške očí. Zvlášť tu by sa tu človek mohol rýchlo ocitnúť na porazenej strane a v najhoršom prípade by musel znášať súdne, znalecké a správne náklady, ktoré uplatňované nároky rýchlo prekročia.


Naša ponuka pre poškodených kartelom nákladných automobilov

  • Aj voči Scania  spolu s európskymi združeniami pre špedície ponúkame vyvinuté riešenie na presadenie nárokov na náhradu škôd spôsobených kartelom.
  • Projekt realizuje poskytovateľka inkasných služieb Truck ReClaim, ktorá pomocou moderných IT (tzv. Legal Tech) a špecializovaných odborných vedomostí nielen koordinuje projekt, ale tiež vystupuje ako žalobkyňa. Truck ReClaim preberá presadenie nárokov na základe provízie z úspechu. Náklady na konanie znáša Truck ReClaim ako investor procesu. Ak sa nedostaví úspech, vy neznášate žiadne náklady.
  • Renomovaný a v karteli nákladných automobilov rovnako už veľmi skúsený ekonóm pre hospodársku súťaž prof. dr. Inderst a jeho tím preberajú ekonomické posúdenie uplatňovaných nákladných automobilov.
  • Z právneho hľadiska bude konanie realizované prostredníctvom právnikov kancelárie Hausfeld, ako aj kancelárie Kapellmann, ktorí sú špecializovaní na kartelové právo a skúsení vo veciach kartelu nákladných automobilov. Hausfeld je jedna z vedúcich, pokiaľ nie dokonca vedúca kancelária v oblasti uplatňovania nárokov na náhradu škôd v dôsledku kartelu. Kapellmann je taktiež už činná v iných žalobách o náhradu škody voči výrobcom nákladných automobilov.

Na koho je nasmerovaná ponuka?

Ponuka sa orientuje na odberateľov nákladných automobilov, ktorí doteraz ešte neuplatnili žiadne nároky voči kartelu nákladných automobilov. Ak by mal byť nákladný automobil už prihlásený na presadenie u iného poskytovateľa právnych služieb,  nech je to v tuzemsku alebo zahraničí, tento nákladný automobil nemôžete prihlásiť nanovo. Rovnako platí, pokiaľ ste už vy sami podali žalobu voči kartelu nákladných automobilov pre tento nákladný automobil.

U Truck ReClaim môžete prihlásiť nákladné automobily, ktoré spĺňajú nasledujúce kritériá:

  • Značka: MAN, Daimler, Volvo/Renault, DAF, Iveco a Scania
  • Spôsob obstarania: kúpa, prenájom a lízing (žiadne prenajaté nákladné automobily)
  • Časové obdobie: Obstarané medzi 17. januárom 1997 a 31. decembrom 2016
  • Využívanie: Iba novo obstarané vami, resp. v rámci vašej podnikateľskej skupiny využívané nákladné automobily
  • Hmotnosť: Môžu sa prihlásiť stredne ťažké nákladné automobily (6 až 16 ton), ako aj ťažké nákladné automobily viac ako 16 ton

Ako je možné sa zúčastniť?

Prihláste sa nezáväzne tu na internetovej stránke www.truckreclaim.com, keď chcete uplatniť nároky voči kartelu nákladných automobilov. Následne obdržíte od nás ďalšie informácie k sprostredkovaniu informácií a dokumentov a k priebehu konania. Potom, čo vaše podklady úspešne overíme, uplatníme nároky voči Scania najprv mimosúdne. Ak by sa neuskutočnilo žiadne vyrovnanie, rozdelíme nároky do vhodných skupín a v prípade potreby ich uplatníme súdne.