Zakročení proti kamionovému kartelu

Înregistrare
Amö Logo
BGL Logo 
Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung e.V.
DSLV Logo 
Bundesverband Spedition und Logistik
BWVL Logo

Poslední šance ve věci kamionového kartelu –
právní kroky vůči společnosti Scania s Truck ReClaim a advokátními kancelářemi Hausfeld a Kapellmann

Díky dřívějšímu kolektivnímu postupu se již většina spedičních a logistických společností zabývala otázkou, zda mají vůči tzv. kamionovému kartelu nárokovat náhradu škody.

Pro ty, kdo ještě v tomto ohledu nic neučinili, to však v poslední době opravdu nevypadalo dobře. Již několik let nebyly v Německu vůči kartelu nákladních vozidel vzneseny prakticky žádné nové nároky, protože riziko, že již propadly, bylo příliš veliké. Nyní se ovšem objevuje další šance na odškodnění pro všechny, kteří dosud žádné kroky nepodnikli.


Proč je možné uplatňovat nároky i nyní?

Výrobci nákladních vozidel MAN, Daimler, Volvo/Renault, Iveco a DAF přiznali svou účast na kartelu v rámci tzv. narovnání (settlement) s Evropskou komisí. Pouze Scania se této dohody o urovnání nezúčastnila a rozhodnutí o uložení pokuty předložila evropským soudům. Dne 1. února 2024 Evropský soudní dvůr s konečnou platností rozhodl, že byla společnost Scania za svou účast v kamionovém kartelu právem potrestána pokutou ve výši přibližně 880 milionů EUR. Tím bylo právně prokázáno, že byla Scania zapojena do kartelu a je odpovědná za veškeré škody jím způsobené. Během soudního řízení zahájeného společností Scania byla promlčecí lhůta pro nároky vůči společnosti Scania pozastavena – takže již dále neběžela.

Konkrétně to znamená: přestože nároky vůči ostatním členům kartelu již mohou být promlčeny, veškeré nároky vůči společnosti Scania lze uplatnit i dnes – bez ohledu na to, zda se týkají nákladních vozidel Scania nebo nákladních vozidel MAN, Daimler, Volvo/Renault, DAF nebo Iveco. Zda a v jakém rozsahu může být nárok na náhradu škody uplatněn, je obtížné předvídat. Přesto je ale reálná kompenzace ve výši mezi pěti a patnácti procenty pořizovací hodnoty, a tedy několik tisíc eur za kamion plus úrok.


Společně jsme silní – aneb proč dává sdružování nároků smysl

Vymáhání nároků na náhradu škod způsobených kartelem je zdlouhavá, složitá a nákladná záležitost. Ilustrují to již probíhající soudní řízení o náhradě škod způsobených kartelem vedená vůči kamionovému kartelu, jejichž vyhlídky jsou ještě stále dobré, ačkoliv některá z nich běží již od roku 2017 a konec je v nedohlednu. Výrobci kamionů nešetří úsilím komplikovat soudní řízení a zvyšovat náklady. Jen samotné získání soudních znaleckých posudků často trvá celé roky a bývá doprovázeno rozsáhlými právními a ekonomickými diskuzemi. Vzhledem k těmto skutečnostem je důležité postupovat společně se zkušeným týmem ekonomů a právníků. Sdružování nároků a spolehlivé financování procesu umožňují jednat se členy kartelu jako rovný s rovnými. Pokud byste se do toho pustili sami, rychle byste se ocitli ve ztrátě a v nejhorším případě byste museli uhradit soudní, znalecké a právní poplatky, které by rychle převýšily uplatněné nároky.


Naše nabídka pro poškozené kamionovým kartelem

  • Také vůči společnosti Scania nabízíme spolu s evropskými svazy dopravců řešení pro vymáhání nároků na náhradu škod způsobených kartelovou dohodou.
  • Realizátorem projektu je poskytovatel služeb vymáhání pohledávek Truck ReClaim, který projekt nejen koordinuje s moderním IT (tzv. Legal Tech) a specializovanou expertizou, ale bude vystupovat i jako žalobce. Truck ReClaim přebírá vymáhání pohledávek na základě provize za úspěšný výsledek. Truck ReClaim nese jako poskytovatel právních služeb náklady řízení. V případě neúspěchu nebudete muset hradit žádné náklady.
  • Renomovaný ekonom hospodářské soutěže Prof. Dr. Inderest a jeho tým, mající rovněž bohaté zkušenosti s kartelovou dohodou v oblasti nákladních automobilů, provádějí ekonomické posouzení nárokovaných kamionů.
  • Z právního hlediska jsou řízení vedena právníky z advokátních kanceláří Hausfeld a Kapellmann, kteří se specializují na antimonopolní právo a mají zkušenosti v oblasti kamionového kartelu. Hausfeld je jednou z nejvýznamnějších advokátních kanceláří v oblasti uplatňování nároků na náhradu škody způsobené kartelem, ne-li vůbec tou nejvýznamnější. Rovněž kancelář Kapellmann je již zapojena do dalšího vymáhání nároků na náhradu škod vůči výrobcům kamionů.

Komu je nabídka určena?

Nabídka je zaměřena na kupující nákladních vozidel, kteří dosud vůči kamionovému kartelu nevznesli žádné nároky. Pokud jste již kamiony zaregistrovali k vymáhání u jiného poskytovatele právních služeb, ať už tuzemského nebo zahraničního, nemůžete je přihlásit znovu. Totéž platí, pokud jste již sami podali na kamionový kartel žalobu týkající se těchto kamionů.

U Truck ReClaim můžete zaregistrovat nákladní vozidla, která splňují následující kritéria:

  • Značka: MAN, Daimler, Volvo/Renault, DAF, Iveco a Scania
  • Typ pořízení: nákup, nákup na splátky a leasing (nikoli pronajaté nákladní vozy)
  • Období: pořízeno mezi 17. lednem 1997 a 31. prosincem 2016
  • Využití: pouze nově zakoupená nákladní vozidla používaná vámi nebo v rámci vaší skupiny společností
  • Hmotnost: registrovat lze středně těžké nákladní automobily (6 až 16 tun) a těžké nákladní automobily nad 16 tun

Jak se můžete zúčastnit?

Chcete-li uplatnit nároky vůči kamionovému kartelu, můžete se nezávazně zaregistrovat zde. Poté od nás obdržíte další podrobnosti o předávání informací a dokumentů a o průběhu řízení. Poté, co zkontrolujeme vaše dokumenty a ověříme, že je vše v pořádku, nejprve uplatníme nároky vůči společnosti Scania mimosoudně. Pokud nedojde k dohodě o narovnání, rozdělíme nároky do vhodných skupin a v případě potřeby je uplatníme u soudu.