Otázky a odpovědi k procesu vedenému Truck ReClaim

Jakou má proces naději na úspěch? Jaké jsou v tomto ohledu zkušenosti?

collapse_icon

V posledních letech již podalo velké množství odběratelů nákladních vozidel žalobu na členy kartelu o náhradu škody. Naprostá většina těchto řízení však ještě nebyla ukončena, neboť zejména zpracování ekonomických znaleckých posudků zabere spoustu času. Členové kamionového kartelu se navíc všemi možnými prostředky brání proti povinnosti zaplatit odškodnění. Dosud bylo dosaženo pouze několika větších narovnání.

První rozhodnutí Spolkového soudního dvora a dalších soudů týkající se kamionového kartelu však potvrzují, že kupující nákladních vozidel zapojených do kartelu mají nárok na značné odškodnění. Dokládají to i rozhodnutí z jiných členských států EU, například ze Španělska a Velké Británie.

Z trhu je také známo, že někteří výrobci nákladních automobilů se již s některými zákazníky dohodli o vyrovnání a vyplatili jim odškodnění.

Zda a v jakém rozsahu může být nárok na náhradu škody skutečně uplatněn, je zatím obtížné předvídat, ale kompenzace ve výši mezi pěti a patnácti procenty pořizovací hodnoty, a tedy několik tisíc eur za kamion plus úrok, je reálná.

Proč může být společnost Scania ještě stále činěna odpovědnou?

collapse_icon

Nároky na náhradu škody vůči většině výrobců nákladních vozidel jsou již pravděpodobně promlčeny.

Vůči společnosti Scania však lze nároky na náhradu škody uplatňovat i nadále, a to dokonce i nároky na nákladní vozidla jiných výrobců, jako jsou MAN, Daimler, Volvo/Renault, DAF nebo Iveco.

Je tomu tak proto, že promlčecí lhůta nároků vůči společnosti Scania neběžela v době, kdy Scania podala žalobu proti rozhodnutí Evropské komise o pokutě. Zatímco ostatní výrobci nákladních vozidel rozhodnutí o pokutě akceptovali, Scania byla jediným výrobcem, který se proti němu odvolal. S právně závazným rozhodnutím o zapojení společnosti Scania do kartelu se nyní karta obrací. Během procesu společnosti Scania před evropskými soudy proti rozhodnutí o pokutě totiž promlčecí lhůta pro nároky na náhradu škody vůči společnosti Scania dále neběžela, ale byla pozastavena. K tomu navíc přistupuje fakt, že Scania (a za ní stojící koncern Volkswagen) ručí společně a nerozdílně za všechny ostatní členy kartelu – to znamená, že Scania musí uhradit celkovou vzniklou škodu, i když se týká kamionů jiných výrobců.

Konkrétně to znamená: přestože nároky vůči ostatním členům kartelu již mohou být promlčeny, veškeré nároky vůči společnosti Scania lze uplatnit i dnes – bez ohledu na to, zda se týkají nákladních vozidel Scania nebo nákladních vozidel MAN, Daimler, Volvo/Renault, DAF či Iveco.

Kdo je součástí týmu Truck ReClaim?

collapse_icon

Realizátorem projektu je registrovaný poskytovatel služeb vymáhání pohledávek JurisDynamics GmbH („Truck ReClaim“), který projekt nejen koordinuje s moderním IT (tzv. Legal Tech) a specializovanou expertizou, ale bude vystupovat i jako žalobce. Truck ReClaim je jakožto poskytovatel právních služeb schopen pokrýt náklady na takto složité řízení. Dokonce i v případě neúspěchu ponese Truck ReClaim veškeré soudní poplatky, poplatky za právní služby a znalecké posudky. To samozřejmě platí i pro případné nároky na náhradu nákladů protistrany.

Z právního hlediska jsou řízení vedena právníky z advokátních kanceláří Hausfeld a Kapellmann, kteří se specializují na antimonopolní právo a mají zkušenosti v oblasti kamionového kartelu. Hausfeld je jednou z nejvýznamnějších advokátních kanceláří v oblasti uplatňování nároků na náhradu škody způsobené kartelem, ne-li vůbec tou nejvýznamnější. Nejen renomované vydavatelství JUVE tak firmu Hausfeld ocenilo jako „Advokátní kancelář roku 2019 v oblasti soudních sporů“ a jako „Advokátní kancelář roku 2022 v oblasti kartelového práva“. Global Competition Review navíc uvádí společnost Hausfeld jako jedinou advokátní kancelář v Evropě specializující se na zastupování poškozených stran jako „elitní firmu“ v oblasti kartelového práva.

Rovněž Kapellmann je velmi renomovanou advokátní kanceláří, která již zastupuje klienty v soudních sporech proti kamionovému kartelu. Firma Kapellmann je uvedena v různých žebříčcích advokátních kanceláří, jako jsou JUVE-Handbuch, Handelsblatt/Best Lawyers, Wirtschaftswoche a Legal 500.

Renomovaný ekonom hospodářské soutěže Prof. Dr. Inderest a jeho tým, mající rovněž bohaté zkušenosti s kartelovou dohodou v oblasti nákladních automobilů, provádějí ekonomické posouzení nárokovaných kamionů.

Postup společnosti Truck ReClaim podporují evropské svazy dopravních společností.

Kolik to všechno stojí?

collapse_icon

Nic. Truck ReClaim funguje na základě provize za úspěšný výsledek. To znamená, že společnosti musíte poskytnout pouze informace a dokumenty o svých nákladních vozidlech a postoupit své nároky. O všechno ostatní se postará Truck ReClaim. Pouze v případě úspěchu obdrží společnost Truck ReClaim provizi za úspěšný výsledek ve výši 33 %. Členové některých spedičních a logistických sdružení obdrží slevy.

Lze registrovat nákladní vozidla, která již byla přihlášena jinde?

collapse_icon

Ne. Pokud jste již kamiony zaregistrovali k vymáhání u jiného poskytovatele právních služeb, ať už tuzemského nebo zahraničního, nemůžete je přihlásit znovu. Totéž platí, pokud jste již sami podali na kamionový kartel žalobu týkající se těchto kamionů.

Jaké jsou výhody služby Truck ReClaim ve srovnání s individuálním uplatňováním pomocí právního zástupce?

collapse_icon

Pokud si najmete právníka, musíte jej obvykle zaplatit sami a také nést riziko nákladů řízení (soudní poplatky, náklady za znalecké posudky a náklady protistrany). Truck ReClaim hradí veškeré náklady a vy navíc můžete přímo profitovat z rozsáhlých zkušeností celého týmu. Sloučením velkého počtu nároků do vhodných skupin zvyšuje Truck ReClaim tlak na vypořádání a může vyjednávat se členy kartelu jako rovný s rovnými. V neposlední řadě vám Truck ReClaim ušetří starosti a zbytečné nervy z vlastního soudního procesu. Truck ReClaim vás – pokud to bude možné – udrží mimo soudní řízení, takže se můžete soustředit na své skutečné podnikání.

Lze registrovat nákladní vozidla, která již byla zakoupena ojetá?

collapse_icon

Ne, registrovat lze pouze nově pořízená nákladní vozidla nebo ta, která jsou používaná vámi či v rámci skupiny firem.

Lze registrovat pronajaté nákladní vozy?

collapse_icon

Nikoli, registrovat lze pouze koupená nebo na leasing pořízená nákladní vozidla. Za nákup se však považuje i tzv. nákup na splátky. Nákladní vozidla zakoupená na splátkový prodej lze tedy registrovat.

Mohou být registrována pouze nákladní vozidla značky Scania?

collapse_icon

Ne. Nároky sice budeme uplatňovat především vůči společnosti Scania, avšak Scania nese odpovědnost za všechny členy kartelu (tzv. společná odpovědnost). Můžete tedy zaregistrovat všechna nákladní vozidla MAN, Daimler, Volvo/Renault, DAF a Iveco.

Která nákladní vozidla jsou akceptována?

collapse_icon

Registrovat lze nákladní vozidla, která splňují následující kritéria:

• Značka: MAN, Daimler, Volvo/Renault, DAF, Iveco a Scania

• Typ pořízení: nákup, nákup na splátky a leasing (nikoli pronajaté nákladní vozy)

• Období: pořízeno mezi 17. lednem 1997 a 31. prosincem 2016

• Využití: pouze nově zakoupená nákladní vozidla používaná vámi nebo v rámci vaší skupiny společností

• Hmotnost: registrovat lze středně těžké nákladní automobily (6 až 16 tun) a těžké nákladní automobily nad 16 tun

Je takové sdružování pohledávek v Německu povoleno?

collapse_icon

Jako řádně registrovaný poskytovatel služeb vymáhání pohledávek je Truck ReClaim oprávněn vymáhat jemu postoupené nároky. Spolkový soudní dvůr proto nyní v několika rozhodnutích objasnil, že sdružené a soudním sporem financované vymáhání nároků poskytovatelem služeb vymáhání pohledávek zastoupeným advokátem je přípustné (tzv. hromadné vymáhání).

NA ZAČÁTEK