Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

Truck ReClaim se angajează să protejeze sfera privată a vizitatorilor site-ului nostru web, a clienților noștri, a furnizorilor terți și a altor parteneri de afaceri. Această politică de confidențialitate conține informații despre modul în care colectăm, utilizăm, stocăm și transferăm date cu caracter personal în cadrul activităților noastre comerciale și despre măsurile pe care le luăm pentru a proteja aceste date.

Atunci când utilizați site-ul nostru web sau ne contactați, sunteți de acord cu colectarea, utilizarea, dezvăluirea și transferul internațional al informațiilor cu caracter personal pe care le trimiteți în conformitate cu prezenta politică de confidențialitate. Dacă ne însărcinați cu prestarea de servicii juridice, vă vom furniza o copie separată a politicii noastre de confidențialitate pentru clienți.

În cazul în care prelucrăm date cu caracter personal, Truck ReClaim are calitatea de operator de date și este responsabil pentru stabilirea scopului permis, a domeniului de aplicare și a mijloacelor de prelucrare a acestor date.

Aveți dreptul în orice moment să obțineți de la noi confirmarea datelor cu caracter personal pe care le stocăm, să verificați conținutul acestora sau să solicitați actualizarea, restricționarea sau ștergerea datelor, după cum este explicat mai jos.

Prezenta politică de confidențialitate explică următoarele:

 1. Tipurile de date cu caracter personal pe care le colectăm și le folosim
 2. Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal
 3. Când putem distribui terților date cu caracter personal
 4. Cum protejăm și stocăm datele dvs. cu caracter personal
 5. Când putem transfera datele dvs. cu caracter personal în străinătate
 6. Cât timp stocăm datele cu caracter personal
 7. Drepturile dvs.: verificarea, actualizarea, restricționarea utilizării și/sau ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, precum și posibilitatea de a depune o reclamație la o autoritate de supraveghere
 8. Modificările acestei politici de confidențialitate
 9. Cum ne puteți contacta
1. Tipuri de date cu caracter personal pe care le stocăm și le folosim
 • Datele pe care ni le puneți la dispoziție: ne puteți furniza date cu caracter personal atunci când ne contactați personal, prin telefon, prin e-mail sau prin intermediul rețelelor de socializare sau al site-ului nostru web. Pot fi incluse informații pe care le putem utiliza pentru a vă identifica sau pe care le putem asocia cu dvs., inclusiv numele dvs., datele de contact, titlul profesional și organizațiile asociate, precum și orice alte informații pe care Truck ReClaim le utilizează pentru a vă identifica în legătură cu serviciile noastre. Aceste informații se pot încadra în următoarele categorii:
 • corespondență, evenimente și actualizări - putem prelucra informații incluse sau legate de comunicările pe care ni le trimiteți sau pe care ni le puneți la dispoziție în alt mod, inclusiv pentru a vă abona la newsletterele noastre și la alte publicații; înscrieri la seminare și alte evenimente, recrutare de personal, gestionarea listei noastre de contacte și în alte scopuri.
 • Întrebări referitoare la serviciile noastre - putem prelucra informațiile incluse într-o solicitare pe care ne-o trimiteți în care vă exprimați interesul pentru serviciile noastre, inclusiv conținutul cererii dvs. și orice date de contact. Prelucrăm aceste date pentru a răspunde la solicitarea dvs. și, după caz, pentru a vă informa cu privire la serviciile noastre, cu excepția cazului în care ne indicați că nu mai doriți să primiți mesaje de la noi.
 • Informații contractuale - atunci când încheiem un contract pentru a vă furniza servicii juridice sau pentru a procura servicii de la terți pentru Truck ReClaim, putem prelucra date cu caracter personal în scopul respectivului contact și al serviciilor noastre conexe. Poate fi vorba despre informații cu caracter personal din corespondența relevantă pentru contract, date puse la dispoziție în scopul contractului și/sau date privind tranzacția și date de cont în scopul furnizării și primirii de servicii, plăți și în scopuri contabile.
 • Informații pe care le colectăm online: Nu sunteți obligat să furnizați date cu caracter personal atunci când vizitați site-ul nostru web, cu excepția cazului în care doriți să ne contactați și ne puneți la dispoziție informații în mod voluntar. Este însă posibil ca anumite date despre utilizarea site-ului web să fie furnizate automat. Aceste date pot fi, de exemplu, tipul de browser de pe computerul dvs., sistemul de operare și adresa IP, data și ora vizitei, locația geografică și informații despre navigarea și utilizarea site-ului web, tipare și durata utilizării, precum și trimiteri. Aceste date colectate de Google Analytics sunt agregate și anonimizate – astfel, ele nu conțin date cu caracter personal din care pot fi identificate persoane fizice. Informațiile sunt utilizate pentru a analiza utilizarea site-ului web, pentru a evalua și îmbunătăți performanța acestuia și pentru a îmbunătăți funcționalitatea serviciilor oferite. Datele nu sunt utilizate în alte scopuri. Este posibil să partajăm aceste informații către terții care ne ajută la întreținerea, operarea și analiza utilizării site-ului nostru web. Pentru informații suplimentare privind utilizarea modulelor cookie și opțiunile pe care le-ați selectat, consultați politica privind modulele cookie.
 • Informații pe care le obținem de la furnizori terți: Putem primi informații despre dvs. din surse publice sau de la terți, care ne ajută să actualizăm și să analizăm înregistrările, să identificăm potențiali clienți și să efectuăm verificări privind conformitatea și administrative.
2. Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal
 • În funcție de scopul obținerii informațiilor, temeiul juridic al prelucrării datelor dvs. cu caracter personal este următorul:
 • îndeplinirea unui contract (art. 6 alin. 1 teza 1 lit. b RGPD) - pentru a ne îndeplini obligațiile care decurg dintr-un contract încheiat cu dvs. sau cu organizația dvs. sau pentru a lua măsuri la cererea dvs. înainte de încheierea unui contract. Poate fi vorba despre prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate în timpul corespondenței, la cerere și în scopul contractelor și al altor tranzacții.
 • consimțământul dvs. (art. 6 alin. 1 teza 1 lit. RGPD) - dacă v-ați dat acordul în mod expres pentru ca informațiile să fie utilizate într-un scop specific, inclusiv abonarea la newsletter-ul nostru și invitații la evenimente.
 • interese legitime (art. 6 alin. 1 teza 1 lit. f RGPD) - dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor noastre legitime sau ale unui terț, cu excepția cazului în care prevalează interesele dvs. sau drepturile și libertățile fundamentale. Pe acest temei juridic, datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate în următoarele scopuri:
 • pentru a răspunde solicitărilor de informații, în vederea inițierii contactului cu terții interesați de încheierea unei tranzacții și pentru menținerea contactelor existente,
 • utilizarea datelor privind tranzacțiile în scopuri legate de plățile efectuate și primite, precum și de colectarea creanțelor,
 • analiza datelor interne în vederea evaluării eficienței serviciilor noastre,
 • pentru a detecta, a preveni și ca răspuns la fraude reale sau potențiale sau la alte acțiuni ilegale ori la încălcări ale proprietății intelectuale,
 • pentru operarea sistemelor noastre IT și de securitate a datelor, inclusiv pentru asigurarea sistemelor noastre IT și a bazelor de date care conțin date cu caracter personal, pentru a asigura securitatea sistemelor noastre IT și integritatea și capacitatea de recuperare a datelor noastre și
 • pentru a ne proteja și a ne exercita drepturile legale și alte drepturi.
 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale (art. 6 alin. 1 teza 1 lit. c RGPD) sau protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. Putem prelucra date cu caracter personal dacă acest lucru este necesar pentru a ne îndeplini obligațiile legale, inclusiv obligațiile contabile și cerințele normative sau pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altor persoane fizice.
3. Când putem transmite datele cu caracter personal unor terți

Putem divulga datele dvs. cu caracter personal unor terți în următoarele circumstanțe:

 • în mod confidențial, angajaților, partenerilor și consultanților noștri, precum și altor birouri Truck ReClaim, dacă acest lucru este necesar pentru a furniza serviciile juridice, pentru administrarea internă, facturare, conformitate și raportare, promovarea evenimentelor și serviciilor noastre și pentru alte scopuri comerciale,
 • terților împreună cu care vă furnizăm în comun servicii juridice,
 • terților care stochează și găzduiesc date pentru noi, precum și furnizorilor noștri de servicii IT și de marketing și altor furnizori de servicii, inclusiv furnizorilor care se ocupă de colectarea creanțelor restante,
 • unor terți în scopul combaterii spălării banilor și al altor verificări privind conformitatea, precum și în scopuri de combatere a fraudelor și a infracțiunilor,
 • asigurătorilor și consilierilor noștri, dacă acest lucru este necesar pentru obținerea și menținerea protecției prin asigurări, pentru obținerea serviciilor de consultanță, gestionarea litigiilor, operațiuni contabile și audituri financiare și
 • terților cărora le transferăm drepturile sau obligațiile noastre sau dacă părți din afacerea noastră sunt vândute, transferate sau integrate într-o altă entitate.

Toate informațiile pe care le distribuim terților fac obiectul unor acorduri contractuale pe care le-am încheiat, care prevăd prelucrarea numai în conformitate cu instrucțiunile noastre, în scopurile specificate și în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
Truck ReClaim își rezervă dreptul de a divulga următoarele informații: a) instanțelor judecătorești competente, autorităților de urmărire penală, autorităților guvernamentale sau de supraveghere, în cazul în care acest lucru este prevăzut de lege sau de o autoritate guvernamentală și b) pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice.

4. Cum protejăm și stocăm datele dvs. cu caracter personal

Aplicăm măsuri tehnice și organizatorice pentru a vă proteja datele cu caracter personal. În conformitate cu directivele noastre interne, datele dvs. personale sunt stocate în mod confidențial și în condiții de siguranță pentru a le proteja împotriva pierderii accidentale, modificării, utilizării neautorizate, accesului neautorizat sau transmiterii neautorizate. Datele cu caracter personal pot fi stocate în sistemele noastre IT, în cele ale unor furnizori terți și/sau pe suport de hârtie. Atunci când transmitem informații unor terți, primim o confirmare scrisă că aceștia vor proteja datele în mod adecvat.
În ciuda faptului că facem tot posibilul pentru a asigura securitatea datelor dvs. cu caracter personal și colaborăm numai cu furnizori de servicii de încredere, nu putem garanta, din păcate, securitatea acestora în proporție de 100 %. În special, nu suntem responsabili pentru securitatea datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți prin intermediul rețelelor pe care nu le controlăm, inclusiv prin internet și prin alte rețele fără fir. Directivele noastre interne prevăd proceduri în vederea gestionării suspiciunilor de încălcare a datelor cu caracter personal. Vă vom informa pe dvs. și toate autoritățile competente privind încălcările dacă și în măsura în care suntem obligați prin lege să facem acest lucru.
Dacă faceți clic pe un link de pe site-ul nostru către un site web al unui terț sau faceți afaceri cu un terț menționat pe site-ul web, aveți în vedere că terții au propriile politici de confidențialitate, pentru care nu suntem responsabili. Trebuie să vă asigurați că ați citit și ați înțeles politicile de confidențialitate ale acestor terți.

5. Când putem transfera datele dvs. cu caracter personal în străinătate

Deoarece Truck ReClaim operează la nivelul întregii Uniuni Europene, este posibil să transferăm datele dvs. cu caracter personal în străinătate în vederea stocării sau procesării atunci când acest lucru este necesar pentru oricare dintre scopurile mai sus menționate, inclusiv în orice țară din UE în care Truck ReClaim desfășoară activități comerciale. Atunci când facem acest lucru, respectăm legile în vigoare în materie de protecție a datelor și luăm măsuri de siguranță adecvate pentru a asigura securitatea și integritatea datelor dvs. cu caracter personal. În cazul în care folosim furnizori de servicii terți, vom încheia acorduri de confidențialitate, care conțin inclusiv obligații corespunzătoare privind protecția datelor.

6. Cât timp stocăm datele cu caracter personal

Toate datele cu caracter personal sunt șterse atunci când nu mai sunt necesare pentru scopurile permise pentru care au fost stocate sau, dacă stocarea se bazează pe consimțământul dvs., vă retrageți acest consimțământ și nu suntem obligați din punct de vedere legal sau autorizați în alt mod să continuăm să stocăm datele. În măsura în care este necesar, păstrăm datele dvs. cu caracter personal până la finalul perioadei de păstrare relevante sau până la soluționarea tuturor pretențiilor, în cazul în care Truck ReClaim trebuie să invoce sau să apere eventuale pretenții legale sau să își afirme în alt mod drepturile sau drepturile unor terți. De asemenea, stocăm datele cu caracter personal dacă acest lucru este necesar pentru a ne îndeplini obligațiile legale, cerințele de supraveghere și obligațiile de raportare. Putem, de asemenea, să stocăm datele în sisteme de backup configurate pentru a asigura integritatea sistemelor noastre IT pe durata perioadelor minime de păstrare.

7. Drepturile dvs.: Verificarea, actualizarea, restricționarea utilizării și/sau ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, precum și posibilitatea de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

Dacă nu mai doriți să primiți actualizări și comunicări din partea noastră, ne puteți anunța în acest sens printr-un e-mail trimis la datele de contact de mai jos.
Societatea Truck ReClaim este obligată prin lege să se asigure că toate informațiile furnizate de dvs. rămân corecte și actualizate. De aceea, vă rugăm să ne contactați pentru a vă actualiza sau corecta informațiile dacă există modificări sau dacă considerați că informațiile pe care le-am colectat despre dvs. sunt inexacte. Aveți în orice moment dreptul:

 • să solicitați detalii despre categoriile de date cu caracter personal pe care le deținem despre dvs., despre scopurile în care prelucrăm datele și despre orice terți cărora le sunt distribuite aceste date. Vă vom furniza o copie a datelor, cu condiția ca drepturile și libertățile altor persoane nu sunt afectate.
 • să ne solicitați actualizarea sau corectarea datelor dvs. cu caracter personal, să vă opuneți utilizării datelor dvs. cu caracter personal sau să ne solicitați restricționarea prelucrării datelor în anumite scopuri. Puteți în orice moment să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct și să vă retrageți consimțământul pe care ni l-ați acordat anterior. Trebuie doar să ne trimiteți un e-mail la adresa service@truckreclaim.com sau să utilizați datele de contact de mai jos. În cazul în care vă opuneți prelucrării datelor în alte scopuri, vom da curs dorinței dvs., cu excepția cazului în care putem demonstra că există motive legitime imperioase care impun prelucrarea, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs., inclusiv privind respectarea obligațiilor legale și stabilirea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale.
 • în cazul în care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, este posibil să aveți dreptul de a solicita ștergerea acestora. Acest lucru nu se aplică însă în cazul în care datele sunt necesare în alte scopuri, inclusiv pentru a îndeplini o obligație legală sau în legătură cu eventuale drepturi legale.
 • în cazul în care stocăm date cu caracter personal cu consimțământul dvs. sau pentru executarea unui contract încheiat cu dvs., iar prelucrarea datelor are loc prin mijloace automatizate, este posibil să aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal de la noi într-un format uzual, pentru a putea fi transferate către un alt furnizor terț, cu condiția ca acest lucru să nu aducă atingere drepturilor și libertăților altor persoane.
 • să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere competentă. Găsiți mai jos detalii despre autoritățile competente aferente fiecăreia dintre societățiile Truck ReClaim.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile aferente datelor dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați prin e-mail sau prin poștă, folosind detaliile de contact de mai jos.

8. Modificări aduse prezentei politici de confidențialitate

Este posibil să revizuim și să actualizăm această politică de confidențialitate din când în când pentru a ține cont de schimbările în modul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, de modificarea cerințelor legale sau ale politicilor aplicabile. Vom publica politica de confidențialitate actualizată pe site-ul nostru web și vă invităm să vizitați această pagină web în mod regulat pentru a vă asigura că sunteți la curent modificările aduse condițiilor de utilizare.
Din când în când, Truck ReClaim poate oferi servicii suplimentare prin intermediul unor site-uri web adiționale sau prin site-uri web separate legate prin link de acest site web. Aceste servicii suplimentare pot face uneori obiectul unor condiții de utilizare alternative, inclusiv în ceea ce privește utilizarea datelor dvs. cu caracter personal. În cazul în care decideți să utilizați astfel de servicii și să furnizați date cu caracter personal în acest scop, vă vom solicita consimțământul cu privire la aceste condiții alternative de utilizare și la utilizarea datelor dvs. în scopul declarat. Exceptând cazurile în care se prevede altfel, aceste condiții de utilizare alternative se aplică în completare la prezenta politică de confidențialitate.

9. Cum ne puteți contacta

Pentru informații suplimentare sau dacă aveți întrebări sau comentarii, puteți contacta societatea Truck ReClaim folosind datele de contact de mai jos.

Germania:

 • Prin e-mail, la adresa service@truckreclaim.com sau prin poștă, la adresa: Der Datenschutzbeauftragte, JurisDynamics GmbH, Volksgartenstr. 10, 50677 Köln